Home

Welkom op de website van de Wijkraad Nieuw Overdie.

Op 15 november 2017 nemen wij afscheid van onze voorzitter Marijke Hartog. Zij heeft zich 15 jaar ingezet als vrijwilliger van onze Wijkraad en onze wijk. Marijke was voor velen een bekend gezicht in de wijk, zij zette zich fulltime in als vrijwilliger en werd dagelijks aangesproken door bewoners met problemen, complimenten en/of vragen.

Al enige tijd probeert de wijkraad nieuwe bestuursleden te vinden, dit is tot op heden niet gelukt. Na het vertrek van Marijke blijven er nog 3 bestuursleden over en dat is lang niet voldoende om het werk goed te kunnen blijven doen.

Zij hebben dus, na lang beraad, besloten als ‘slapende stichting’ verder te gaan.

Dit houdt onder andere in dat zij niet meer actief deel zullen nemen aan overleggen en geen bijeenkomsten meer organiseren voor omwonenden als er werkzaamheden zijn in de straat of in de buurt. Erg jammer, zeker gezien het feit dat er de komende periode belangrijke punten op de agenda staan! De huidige wijkraad hoopt daarom dat er alsnog mensen opstaan die een nieuwe wijkraad willen gaan vormen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Wijkraad Nieuw Overdie

Klik hier voor nieuws uit de wijk