skip to Main Content

Waar ligt Nieuw Overdie?

De wijk Nieuw Overdie ligt ten zuiden van Alkmaar nabij de uitvalsweg van de A9.

De randen van het gebied zijn:
Vondelstraat, Ommering, Bestevaerstraat en het park d’Oosterhout.

Geschiedenis

Eind jaren vijftig was er een woningtekort in Nederland. Ook Alkmaar werd uitgebreid en de wijk Overdie Oost ontstond. Het waren de jaren dat de melkboer en bakker dagelijks langs kwamen. Was je niet thuis hoefde je alleen maar een briefje neer te leggen. Betalen kwam later wel. Vrijdags de visboer en op andere dagen de voddenboer, kolenboer, de ijscoman en de scharensliep. Wekelijks kwamen de kruidenier en groenteboer aan huis. Ook de schillenboer kwam één keer in de week langs, dat was vaak een boer die de schillen gebruikte als voer voor zijn dieren. En één of twee keer per jaar stond er een man voor de deur met een koffer vol garen en band of horloges en sieraden.

Nu, ongeveer 50 jaar later, is er veel veranderd. Boodschappen doen we bij de supermarkt en veel van de oude bewoners zijn vertrokken, en hebben plaats gemaakt voor nieuwe. In 2000 kreeg de wijk de naam Nieuw Overdie.Tegenwoordig leven er mensen van ongeveer 56 verschillende nationaliteiten in onze wijk. Dat maakt de wijk kleurrijk, maar geeft ook onderlinge spanningen.

DSCI0260

De aanwezigheid van meerdere culturen en leefstijlen is geen nieuw fenomeen in Nieuw Overdie. De eerste bewoners waren van origine niet alleen Alkmaarders. Ze kwamen ook uit andere delen van Nederland en Europa. Grote bedrijven als Hoogovens (Corus en tegenwoordig Tata Steel), Philips en RCN (tegenwoordig ECN Petten) boden hun medewerkers huisvesting in Nieuw Overdie. Mensen uit allerlei windstreken die er uiteindelijk in slaagden op een prettige manier samen te leven.

Met dit stukje geschiedenis in het achterhoofd hebben wij er alle vertrouwen in dat ook nu de bewoners tot elkaar gebracht kunnen worden. Verschillende culturen wonen samen en dat heeft gevolgen. Maar misschien zijn er wel meer overeenkomsten dan verschillen. Het ligt er maar aan door welke bril je het bekijkt. De bril die ons het beste past is door samen te werken de overeenkomsten te vinden en daarmee de verschillen te overwinnen.

De wijk Nieuw Overdie bestaat uit drie deelgebieden: Overdie Oosterhout, Overdie Oost en Overdie West. Deze gebieden verschillen wat betreft de samenstelling van de bevolking, het soort woningen (koop en huur/flats en grondgebonden woningen), het aantal kansarmen en daarmee ook het besteedbaar inkomen. Hierdoor heeft ieder gebied zijn eigen mix van maatregelen nodig.

Back To Top