skip to Main Content

Mij even voorstellen

Sinds september 2018 ben ik voorzitter van de WijkraadNieuw Overdie!

Ik ben in mei 2012 in Nieuw Overdie komen wonen. Ik voelde mij direct thuis. Al vanaf 1980 kom ik voor onze boodschappen op het Geert Groteplein.

Van de zomer las ik op de website van de Wijkraad Nieuw Overdie dat het bestuur sinds september 2017 “slapende” was omdat het bestuur, na het vertrek van de vorige voorzitter niet meer compleet was. Helaas hadden zich geen nieuwe bestuursleden gemeld waardoor de Wijkraad zich genoodzaakt voelde als “slapend” orgaan verder te gaan.

In juli heb ik contact opgenomen met de zittende bestuursleden en zijn we  in gesprek gegaan. Het klikte direct tussen Naima, Miranda en Esther en mijn persoon en zo werd ik de voorzitter.

De Wijkraad is een belangrijk orgaan als het gaat om belangenbehartiging, een spreekbuis te zijn voor de bewoners van de wijk, gesprekspartner te zijn naar belanghebbenden, organisaties en de gemeente maar ook voor het leggen van verbindingen. Een hele uitdaging dus!

Ik ben 62 jaar en al 45 jaar werkzaam binnen de gezondheidszorg waarvan de laatste 30 jaar als manager. In mijn vrije tijd heb ik diverse bestuursfuncties bekleed waaronder het voorzitterschap van de VVE De Entree in de periode vanaf de oplevering in 2012 tot 2017.

Het bestuur van de Wijkraad is met mijn komst nog niet compleet. Momenteel zijn we met vier personen maar kunnen, gezien de vele onderwerpen die binnen de wijk spelen, nog een paar leden gebruiken. Ook vrijwilligers zijn welkom. Zo willen we in 2019 de wijkkrant weer opstarten omdat dit een belangrijk communicatiemiddel is naar de bewoners van de wijk. Daar hebben we wel menskracht voor nodig, dus vrijwilligers.

De komende maanden ga ik mij verder verdiepen en kennis maken met de wijk.

We hebben de afgelopen vergaderingen geïnventariseerd welke onderwerpen er binnen de wijk spelen en vastgesteld welke onderwerpen we de komende periode willen maar ook  kunnen oppakken.   

Ik heb er zin in en ik ga graag en met veel energie de uitdaging aan om de Wijkraad verder gestalte te geven.

Richard Halewijn

Back To Top