skip to Main Content

Nieuwsbrief: nieuwbouw De Wegwijzer

Beste ouders en omwonenden,

Wij zijn al een tijdje bezig met plannen voor onze nieuwe school De Wegwijzer. We willen u graag vertellen over het proces, het ontwerp en over de activiteiten rondom de bouw. Daarom krijgt u deze nieuwsbrief. We zetten alle informatie binnenkort ook op de website van de school:

http://www.wegwijzer-saks.nl/

Waar komt de nieuwe school?
De kinderen zitten nu in een verouderd schoolgebouw. Het gebouw is veilig, maar in de zomer wordt het te warm en in de winter te snel koud. Ook is de school niet praktisch ingedeeld. We hebben er samen met de gemeente voor gekozen om een nieuwe school te bouwen, die voldoet aan de eisen van deze tijd. Ook willen we de school neerzetten in de buurt waar de meeste kinderen wonen. De beste plek hiervoor is de locatie van De Rondeel aan de Percivalstraat. Dit gebouw zal worden gesloopt.

Gezelligheid in de buurt!
We hebben voor deze locatie gekozen, omdat het een centrale, beschikbare plek is in de buurt. De locatie is goed zichtbaar en je kunt er makkelijk lopend en met de fiets komen. Daarbij willen we ook een gymzaal bouwen: fijn voor de kinderen om lekker dichtbij te kunnen gymmen en voor omwoners om te kunnen sporten.

Wij denken dat de school goed in de buurt past. Door de school en de activiteiten die in de school en de gymzaal zullen plaatsvinden, is er meer gezelligheid en levendigheid op straat.

Een mooi ontwerp
Vorig jaar hebben we met het schoolteam een plan opgesteld, waarin staat aan welke eisen de school moet voldoen. Dit zijn de uitgangspunten voor de architect om een goed en mooi ontwerp te maken.

Net als in het huidige schoolgebouw kunnen er straks acht groepen in de nieuwe school: een onder-, midden- en bovenbouw. Ook komt er ruimte voor De Waaier, een voorziening voor anderstalige kinderen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Verder komt er ruimte voor de SKOA, de peuter- en kinderopvang.

Wanneer gaan we bouwen?
We verwachten de eerste ‘schetstekeningen’ vlak na de zomervakantie te kunnen laten zien. Tijdens een inspraakavond kunnen ouders en buurtbewoners op het plan reageren. De datum voor deze inspraakavond krijgt u op tijd te horen. Als alles meezit, start de bouw in de zomer van 2018. Het is de bedoeling dat de kinderen in augustus 2019, het nieuwe schooljaar in het nieuwe gebouw kunnen starten.

We zijn zelf heel enthousiast over de nieuwe school en de nieuwe plek voor de school. We denken dat het gebouw een grote aanwinst voor de wijk wordt en dat het de wijk mooier en gezelliger maakt.

We ontmoeten u graag bij de presentatie van de eerste beelden!

Met vriendelijke groeten,

schooldirectie de Wegwijzer
(Virginija Festner & Diana Veenstra

Back To Top