skip to Main Content

Ondertussen in Overdie…

De wijkraad Nieuw-Overdie timmert flink aan de weg. Naast het bezoeken van diverse zaken in Overdie onderhouden we contacten om de wijk zo goed mogelijk in kaart te brengen bij de gemeente. We signaleren goede en minder goede zaken en bespreken deze met beambten van de gemeente. De wijk staat niet stil en de wijkraad ook niet.

Binnenkort kunt u een verslag verwachten welke acties (en met wie) de wijkraad onderneemt om haar werk zo goed mogelijk te doen. Op de facebookpagina https://www.facebook.com breidt het aantal volgers zich flink uit en kan de wijkraad het nieuws uit de wijk delen. Wordt vervolgd!

Back To Top