skip to Main Content

Dit is onze eerste blog om iedereen te informeren over wat de Wijkraad nu eigenlijk doet. De huidige leden van de Wijkraad vinden het heel belangrijk om goede contacten te hebben met de netwerkpartners uit de wijk. Daarmee willen we de brug slaan tussen de bewoners uit de wijk en de gemeente, de woningcorporaties, ontwikkelaars en alle andere partijen die betrokken zijn in de wijk.

Afgelopen week heeft de Wijkraad haar periodieke overleg gehad met de gemeente. Daarbij hebben we onder andere de meeuwenoverlast besproken, maar ook de parkeerproblemen rond het Geert Groteplein en nieuwbouwprojecten

die op stapel staan in de wijk. De komende jaren gaat er weer veel gebeuren in de wijk en wij zullen (samen met de direct betrokkenen) nauw betrokken blijven.

Tijdens het overleg is ook gesproken over  de snelheidsmeting die is gedaan op de Melis Stokelaan en welke maatregelen de gemeente wil gaan treffen om de verkeerssituatie veiliger te maken. Die oplossing blijkt nog niet heel gemakkelijk, omdat ook de bus over de Melis Stokelaan rijdt. Dit punt wordt vervolgd.

Verder worden er plannen ontwikkeld om de buiten ruimte te gaan renoveren in delen van de wijk waar dat nog  niet is gedaan. De omwonenden van de betreffende straten zullen worden uitgenodigd als de eerste tekeningen klaar zijn.

We hebben ook gehoord dat dit jaar op Buitenspeeldag activiteiten worden georganiseerd bij Overdie Ontmoet! We hebben vorige jaar veel vragen gekregen waarom er niets te doen was op deze dag. Het zijn de  bewoners die dit soort zaken kunnen organiseren. Vanuit de gemeente kan daarvoor een budget worden aangevraagd. Wij als wijkraad zijn er niet om dit soort dingen te organiseren, maar we kunnen wel helpen met verbinding leggen tussen diverse partijen. Gelukkig blijkt voor dit jaar iemand te zijn opgestaan om het een leuke middag te maken voor de kinderen uit de wijk en daar zijn wij ontzettend blij mee!

Tot slot wordt er door de beheerder van Overdie Ontmoet samen met de gemeente en de woningcorporaties gewerkt aan vergroening van de wijk. Een ontzettend leuk project waar binnenkort meer informatie over zal volgen.

Kortom er gebeurt veel in de wijk! Vindt u het ook leuk om betrokken te blijven in de wijk? En vindt u het ook belangrijk dat bewoners en netwerkpartners verbonden blijven? Wij kunnen uw hulp goed gebruiken! U kunt ons mailen, dan maken we snel een afspraak.

Miranda Buck

Secretaris Wijkraad Nieuw Overdie

Back To Top