skip to Main Content

Tijdelijke invulling schoolgebouw voormalige Wegwijzer

Betreft tijdelijke invulling schoolgebouw voormalige Wegwijzer

Geachte heer/ mevrouw,

Met deze brief willen wij u graag informeren over de tijdelijke invulling voor het leegstaande schoolgebouw aan de Stalpaertstraat.

De school de Wegwijzer is per januari 2021 verhuisd naar een nieuw schoolgebouw aan de Percivalstraat. Het gebouw aan de Stalpaertstraat wordt voor de periode eerste kwartaal 2021 tot aan de zomer 2023 ingezet als wissellocatie voor twee basisscholen. Beide scholen worden gerenoveerd. Verder wordt de nog overige beschikbare ruimte in gebruik gegeven aan de Bilal Moskee. Na terugkeer van de scholen naar de eigen gebouwen, komt deze locatie vrij en daarmee in aanmerking voor een nieuwe, nog te onderzoeken, functie.

Tijdelijke huisvesting twee basisscholen

Een in de planning staande renovatie van een tweetal basisscholen zorgt voor een tijdelijke huisvestingsvraag in de periode zomer 2021- zomer 2023. Ook de in de scholen aanwezige kinderopvang heeft behoefte aan tijdelijk andere huisvesting. Het leegstaande schoolgebouw aan de Stalpaertstraat wordt gebruikt voor deze tijdelijke huisvestingsvraag. Zo kunnen beide scholen en kinderopvang tijdens de renovatie doordraaien op een daarvoor geschikte locatie.

Tijdelijke huisvesting Bilal Moskee

De Bilal Moskee is gehuisvest aan de Montaelbaan. Daar wil het een nieuwbouwproject starten met als einddoel een nieuw Islamitisch centrum in Alkmaar. Om tot nieuwbouw te komen is het gebouw aan de Montalbaen reeds gesloopt. Het in gebruik geven van een gedeelte van het gebouw aan de Stalpaertstraat is tijdelijk een geschikte oplossing. De Moskee wordt voor de periode medio maart 2021 tot medio juli 2022 gehuisvest op de locatie Stalpaertstraat. Met de Moskee zijn afspraken gemaakt ten aanzien van parkeren, zodat de parkeerdruk in de wijk niet onevenredig toeneemt.

Werkzaamheden

In de gevel van het gebouw aan de Stalpaertstraat is een kunstwerk opgenomen dat behouden moet blijven. Dit kunstwerk krijgt namelijk een plek in de buitenruimte op de nieuwe locatie aan de Percivalstraat. Het gaat om 8 betonnen elementen in de voorgevel van het pand ter hoogte van de begane grond naar de eerste etage. Het maakt deel uit van de bouwkundige gevelwand, waardoor deze wand technisch weer in orde gemaakt moet worden.

Deze werkzaamheden gaan naar verwachting aanvangen in het tweede kwartaal van 2021.

Als omwonende kunt u enige overlast ondervinden van de werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Uiteraard doen wij ons best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

Vragen?

Als u over deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14072 op werkdagen tussen 09:00 en 17:00.

Vertrouwende erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

namens deze,

mevr. Drs. I. Ponsen

Unitmanager a.i. van de Unit Vastgoed, Gronden en Duurzaamheid

Back To Top