skip to Main Content

De Wijkraad is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan.

Zij bestaat uit een groep betrokken bewoners die hart hebben voor hun wijk en opkomen voor de belangen van de bewoners.

En zij stellen zich ten doel signalen, wensen en ideeën van bewoners uit de wijk te gebruiken als basis voor adviezen naar overheid en andere instanties.

De Wijkraad is de bewonersvertegenwoordiging die middels een convenant de officiële gesprekspartner is van de Gemeente Alkmaar, Woningcorporaties Woonwaard en van Alckmaer.

De Wijkraad is geen verlengstuk van de Gemeente en/of andere instanties.
De Wijkraad is niet hetzelfde als een bewonerscommissie.

Wilt u de Wijkraad versterken? Neem dan contact op via de button ‘Vrijwilliger worden.

DSCI0223

Samenstelling van de wijkraad:

Voorzitter:
Richard Halewijn

Secretaris:
Vacant

Penningmeester:
Naima Ouchicha

Bestuurslid(-leden):
Vacant

Back To Top